Lägg till en text här på sidan

Ny vägledning för målsättning och utvärdering

Är du nyfiken på hur ni kan utveckla en medlemsaktivitet att locka fler? Kanske är du aktiv i en arbetsgrupp, ska skriva en projektbidragsansökan eller sitter i styrelsen för en krets eller ett länsförbund? Föreningens nya vägledning innehåller konkreta tips och enkla metoder för målsättning och utvärdering av verksamheten! Initiativet till denna vägledning kommer från […]

Föreningsbarometern 2023

Novus har sammanställt svaren på enkätfrågorna om det gångna verksamhetsåret som ställdes till förtroendevalda i krets eller länsförbund i början av 2024. Syftet med den årliga enkäten är att mäta och analysera tillståndet i föreningen, varför den har fått namnet Föreningsbarometern, och svaren bidrar till utvecklingen av riksföreningens arbete att stärka och utveckla stöd till […]

Nytt om grundbidrag (tidigare återbäring) och kretsars stämmohandlingar

Förutsättningen för att erhålla grundbidraget är som tidigare att kretsen har hållit kretsstämma (senast 31 mars) och kretsens stämmohandlingar har inkommit till Naturskyddsföreningens rikskansli senast 30 april. Nytt för i år är att det utökade grundbidraget, som kretsar med en mindre ekonomi kan söka, nu är valfritt belopp på 5 000 eller 10 000 kr […]